PROJE HAKKINDA

Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri Projesi (TEYAP) ile Türk Milli Eğitim sisteminin amaçlarından olan; “nitelikli insan gücü yetiştirmek” düşüncesi doğrultusunda, değişen ve gelişen dünyanın sahip olduğu tüm olanakların kullanılması ve bu sayede yeni gelişimleri ortaya koyacak zihinlerin gelişmesine destek olunması ve Türkiye’nin bilim ve teknoloji alanında milli kalkınma hamlesine katkıda bulunacak öğrencilerin yetiştirilerek bu alanlardaki gelişme ivmesinin arttırılması hedeflenmektedir.PROJENİN AMAÇLARI
  • Türkiye’nin milli teknoloji hamlesine hizmet edecek çocuk ve gençlerin yetiştirilmesine katkı sağlanması,
  • Tüm gelir gruplarından çocuk ve gençlerin, eşit şartlarda eğitim almalarını sağlayacak imkânların geliştirilmesi,
  • Çocuk ve gençlerin analitik düşünme, problem çözme kapasitelerini geliştirecek müfredata erişimlerinin kolaylaştırılması,
  • 21. Yüzyılın gerekli becerilerinden olan; eleştirel düşünme, problem çözme ve işbirliği halinde çalışma yeteneklerinin genç ve çocuklarda geliştirilmesi,
  • Gençlerin kaliteli zaman geçirme ve kendilerinde var olan yetenekleri keşfetmelerine imkân tanınması,
  • Gençler ve çocuklar arasında fırsat eşitliğinin sağlanması ve bu sayede hedeflenen gençlik refahının yükseltilmesi,
  • Öğretmenlerin ilgili alanlarda kendilerini geliştirerek, bu alanda yetişecek öğrencilere rehber olabilme yetkinliklerini kazanmaları,
  • Genç ve çocukların, üretkenlik, bilişsel beceri ve sayısal yetkinliklerinin arttırılması amaçlanmaktadır.