RİZE KURTULUŞ İLKOKULU

Projenin Etkileri

  • Çocuk ve gençlere ‘yaparak-yaşayarak’ öğrenme ortamları sunarak öğrenme süreçlerini tecrübe temelinde sağlam ve kalıcı hale getirmek.
  • Öğrencilerin, müfredat dahilinde temel yaşamsal becerileri edinmesini sağlamak.
  • Öğrencilerin eğitime ve okula aidiyetini artırmak suretiyle akademik ve sosyal başarıyı desteklemek.
  • Teknoloji ve Yetenek Atölyeleri ile eğitimde duygu, düşünce ve eylem bütünselliğini sağlamak.
  • Çocukları ve gençleri takım çalışmasına alıştırmak.
  • Çocukların ve gençlerin gelişimine uygun bir eğitim modeli kurgulamak suretiyle eğitimden istihdama sürdürülebilir bir temel oluşturmak.
  • Dene-Yap yaklaşımı ile öğretmenlere hem kendi alanlarında hem de farklı alanlarda kendini geliştirme imkanı tanımak. Öğretmen tıpkı öğrencilerde olduğu gibi alanında derinleşebilecek, farklı atölye alanları ile de perspektifini geliştirebilecek.
  • Öğrenci, öğretmen, veli, okul, yönetici, kamu, sivil toplum gibi paydaşları bir araya getirerek hem etkileyici hem de etkilenici olmalarını sağlayacak bir döngü oluşturmak